10/02/2014 - پنجشنبه 10 مهر 1393
 
گفتگو
شاخص های مدیریتی در شهرداری بر پایه ارتباط موثر با مردم است

معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران گفت: صراحت، صحت و دقت در اطلاع رسانی ...