2017/07/26 - چهارشنبه 4 مرداد 1396
 
شاخه

کاهش بالغ بر 40دقیقه ای زمان تردد با اجرای تونل ضربعلی زاده
شهردار تهران در جمع خبرنگاران تاکید کرد:
کاهش بالغ بر 40دقیقه ای زمان تردد با اجرای تونل ضربعلی زاده

1396/5/4 13:57:9

اولین جلسه خانه های تسنیم محلات دوازدهگانه منطقه 22 برگزار شد
با حضور رئیس اداره توانمندسازی اداره کل بانوان شهرداری تهران؛
اولین جلسه خانه های تسنیم محلات دوازدهگانه منطقه 22 برگزار شد

1396/5/4 10:18:10