2017/05/26 - جمعه 5 خرداد 1396
 
شاخه
تحويل مخازن پسماند خشك و تر به مجتمع ها وشهرك ها ی مسکونی
در راستای کاهش معضل زباله گردی و افزایش آمار تفکیک پسماند در مبدا انجام شد؛
تحويل مخازن پسماند خشك و تر به مجتمع ها وشهرك ها ی مسکونی

1396/3/3 13:27:51
ممنوعیت کاشت درخت توت به عنوان میزبان اصلی این حشره در منطقه 10 تهران
در راستای پیشگیری از شیوع سفید بالک ها صورت گرفت؛
ممنوعیت کاشت درخت توت به عنوان میزبان اصلی این حشره در منطقه 10 تهران

1396/3/3 12:45:59
شما هم به ضیافت دخترانه شهر دعوتید
گزارش تهران سما از تنها شهر دخت شهر تهران؛
شما هم به ضیافت دخترانه شهر دعوتید

1396/3/3 12:40:0
15 خرداد نتیجه افزایش نرخ کرایه ها در شهر تهران مشخص می شود
1396/3/3 12:18:41
اجرای نقاشی دیواری ساختمان های مسکونی در منطقه 2
معاون خدمات شهری محیط زیست منطقه دو خبر داد :
اجرای نقاشی دیواری ساختمان های مسکونی در منطقه 2

1396/3/3 10:21:49
بررسی راهکارهای ایمنی و مقابله با زلزله در بوستان ریحانه منطقه 22
با حضور بیش از 2 هزار شهروند تهرانی برگزار شد؛
بررسی راهکارهای ایمنی و مقابله با زلزله در بوستان ریحانه منطقه 22

1396/3/3 10:19:23
استقرار پایگاههای سیار خدمات سلامت در مساجد پایتخت
مدیرکل سلامت شهرداری تهران خبر داد
استقرار پایگاههای سیار خدمات سلامت در مساجد پایتخت

1396/3/2 13:29:53

تامین روشنایی رمپ و لوپهای بزرگراه حکیم تقاطع بزرگراه کردستان
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 خبر داد؛
تامین روشنایی رمپ و لوپهای بزرگراه حکیم تقاطع بزرگراه کردستان

1396/3/2 11:39:0