2017/08/20 - يكشنبه 29 مرداد 1396
 
شاخه
بهره برداری از مسجد «هفتاد و دو تن» میدان آزادی در آغاز هفته جهانی مساجد
1396/5/25 11:51:8
طرح پژوهشگاه شهر طراحی و در دست اجراست
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران:
طرح پژوهشگاه شهر طراحی و در دست اجراست

1396/5/25 11:15:41
باغ کتاب الگویی برای شهرهای دیگر شود
معاون وزیر در بازدید از باغ کتاب:
باغ کتاب الگویی برای شهرهای دیگر شود

1396/5/24 14:38:10
اقدامات شهرداری تهران در مراسم اربعین براساس مصوبه شورا
1396/5/23 15:41:20

شهردار منتخب تهران را بهتر بشناسیم
1396/5/22 8:31:17
رسانه بهترین ابزار برای ارتقای فرهنگ شهروندی و کاهش معضلات شهری است
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار:
رسانه بهترین ابزار برای ارتقای فرهنگ شهروندی و کاهش معضلات شهری است

1396/5/17 13:59:39
اقدامات شهرداری تهران در حوزه سلامت می تواند الگوی کشورهای مدیترانه شرقی باشد
در بازدید نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از زیرساخت های حوزه سلامت عنوان شد:
اقدامات شهرداری تهران در حوزه سلامت می تواند الگوی کشورهای مدیترانه شرقی باشد

1396/5/16 12:40:23