2017/07/26 - چهارشنبه 4 مرداد 1396
 
شاخه
برگزاری کارگاه های تخصصی جهت توسعه مشارکت های مردمی در کانون های محیط زیست
رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران خبر داد:
برگزاری کارگاه های تخصصی جهت توسعه مشارکت های مردمی در کانون های محیط زیست

1396/5/1 13:27:42

برگزاری کارگاه کارآفرینی با موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان
با مشارکت فعالانه مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهرانو دانشگاه شریف:
برگزاری کارگاه کارآفرینی با موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان

1396/4/20 13:19:50
اين بار گرما آلودگي هواي تهران را تشديد كرد
هشدار مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در خصوص افزايش ازن در آسمان پايتخت:
اين بار گرما آلودگي هواي تهران را تشديد كرد

1396/4/10 9:16:9
سايه ذرات معلق از هواي تهران كم نشد
گزارش آلودگي هواي تهران در سال95 منتشر شد
سايه ذرات معلق از هواي تهران كم نشد

1396/3/21 9:55:42

تمرکز مطالعات پژوهشی بر موضوع آلودگی هوا
مدیر مطالعات و برنامه ریزی خدمات شهری ومحیط زیست مرکز مطالعات:
تمرکز مطالعات پژوهشی بر موضوع آلودگی هوا

1396/3/9 11:47:40