2017/07/26 - چهارشنبه 4 مرداد 1396
 
شاخه
پرونده تاکسی های فرسوده بسته می شود
در گفت و گو با سما اعلام شد؛
پرونده تاکسی های فرسوده بسته می شود

1396/4/18 13:38:28
تصویب لوایح کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران تا پایان دوره چهارم
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر خبر داد
تصویب لوایح کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران تا پایان دوره چهارم

1396/4/14 10:57:20
کرایه حمل و نقل عمومی در هفته جاری افزایش می‌یابد
عضو و رئیس کمیته عمران شورای شهر:
کرایه حمل و نقل عمومی در هفته جاری افزایش می‌یابد

1396/4/12 10:9:13

تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر
1396/3/23 13:31:21
15 خرداد نتیجه افزایش نرخ کرایه ها در شهر تهران مشخص می شود
1396/3/3 12:18:20