2017/03/29 - چهارشنبه 9 فروردين 1396
 
شاخه
لزوم حفظ ارتباط مردم با محیط زیست ضروری است
الهه راستگو در مراسم کاشت 30 هزار نهال به مناسبت روز درختکاری
لزوم حفظ ارتباط مردم با محیط زیست ضروری است

1395/12/18 12:44:53
ضعف ها و ناکارآمدی های دولت در زمینه اداره شهرها مشهود است
رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر مطرح كرد
ضعف ها و ناکارآمدی های دولت در زمینه اداره شهرها مشهود است

1395/12/17 11:30:15
فرصت ارائه لایحه مدیریت یکپارچه در دولت فعلی فراهم نمی شود
رئیس شورای شهر تهران در گفت و گو با سما:
فرصت ارائه لایحه مدیریت یکپارچه در دولت فعلی فراهم نمی شود

1395/12/15 11:13:31
به ثمر نشاندن کمپین «یه عالمه درخت» منوط به جلب مشارکت نهادهای مردمی است
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر در گفت و گو با سما:
به ثمر نشاندن کمپین «یه عالمه درخت» منوط به جلب مشارکت نهادهای مردمی است

1395/12/11 9:35:47
تجلی فعالیت و ظرفیت سازمان های مردم نهاد جز باور دولت نبوده است
رئیس ستاد ساماندهی سمن‌های شهر تهران مطرح کرد:
تجلی فعالیت و ظرفیت سازمان های مردم نهاد جز باور دولت نبوده است

1395/12/7 9:22:28
پیش بینی 10 میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای راه اندازی مرکز ترک اعتیاد اتحاد
1395/11/30 12:3:12