2017/01/18 - چهارشنبه 29 دي 1395
 
شاخه
تبصره 21 بودجه سال 96  دولت برای اصلاح به مجلس برود
1395/10/28 14:9:34
 شورای چهارم در استعفا رکورد زد
تهران سما پرونده های کوچ از شورا را بررسی می کند
شورای چهارم در استعفا رکورد زد

1395/10/27 11:53:21
تنها دستگاه جدی و فعال در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی تهران شهرداری است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با سما:
تنها دستگاه جدی و فعال در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی تهران شهرداری است

1395/10/22 12:11:6
اصلاً چرا دولت باید نمایشگاه برگزار کند؟/برگزاری نمایشگاه در قفل ترافیک تهران بی تأثیر نیست
پرسشی که نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مطرح کرد:
اصلاً چرا دولت باید نمایشگاه برگزار کند؟/برگزاری نمایشگاه در قفل ترافیک تهران بی تأثیر نیست

1395/10/19 9:54:20
دولت با پرداخت حدود 18 هزار میلیارد تومان حقوق شهروندی مردم تهران را بپردازد
1395/10/19 9:33:52
پیش بینی درآمد دو هزار میلیارد تومانی از محل گردشگری شهری تهران
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران در گفت و گو با سما اعلام کرد
پیش بینی درآمد دو هزار میلیارد تومانی از محل گردشگری شهری تهران

1395/10/18 10:27:55
عقيم سازي کارتن خواب ها پاك كردن صورت مسئله است/ عقيم سازي زنان کارتن خواب هنر نيست
1395/10/14 14:26:44
طرح های جامع و تفصیلی باید هم پیوست ترافیکی داشته باشند هم پیوست اقتصادی
نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تأکید کرد
طرح های جامع و تفصیلی باید هم پیوست ترافیکی داشته باشند هم پیوست اقتصادی

1395/10/13 10:26:37
تشکیل کمیته مشترک مدیریت شهری، پلیس و دولت
رییس کمیته عمران شورای شهر برای حل مشکل ترافیک تهران پیشنهاد کرد
تشکیل کمیته مشترک مدیریت شهری، پلیس و دولت

1395/10/13 10:23:47
برنامه ریزی برای افزایش 500 دستگاهی ناوگان اتوبوس شهری
معاون شهردار تهران در گفت و گو با سما خبر داد
برنامه ریزی برای افزایش 500 دستگاهی ناوگان اتوبوس شهری

1395/10/12 11:12:30