2017/02/27 - دوشنبه 9 اسفند 1395
 
شاخه
تجلی فعالیت و ظرفیت سازمان های مردم نهاد جز باور دولت نبوده است
رئیس ستاد ساماندهی سمن‌های شهر تهران مطرح کرد:
تجلی فعالیت و ظرفیت سازمان های مردم نهاد جز باور دولت نبوده است

1395/12/7 9:22:28
پیش بینی 10 میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای راه اندازی مرکز ترک اعتیاد اتحاد
1395/11/30 12:3:12
اختصاص سالن حمل و نقل پاک در نمایشگاه بین المللی خودرو تهران  برای نخستین بار
1395/11/24 16:13:27
تلاش شورا برای پاسخگویی به ابهامات پیش روی پلاسکو با حضور وزیر کار
رئيس شوراي شهر تهران در گفت و گو با سما اعلام کرد
تلاش شورا برای پاسخگویی به ابهامات پیش روی پلاسکو با حضور وزیر کار

1395/11/24 10:40:47
مدیریت بحران بدون مدیریت یکپارچه عملی نیست
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران:
مدیریت بحران بدون مدیریت یکپارچه عملی نیست

1395/11/23 8:18:2
تلاش شورا برای توقف تبصره 21 بودجه سال 96 دولت
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با سما خبر داد
تلاش شورا برای توقف تبصره 21 بودجه سال 96 دولت

1395/11/19 11:47:36
تلاش شورا برای توقف تبصره 21 بودجه سال 96 دولت
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با سما خبر داد
تلاش شورا برای توقف تبصره 21 بودجه سال 96 دولت

1395/11/19 11:26:16