10/21/2014 - سه شنبه 29 مهر 1393
 
گفتگو
انتخاب جهانی دریاچه شهدای خلیج فارس پاسخی به هجمه های داخلی بود

انتخاب دریاچه شهدای خلیج فارس و تقدیر از آن به عنوان یکی از 20 پروژه برتر دنیا که در کمتر از یک ماه ...