10/25/2014 - شنبه 3 آبان 1393
 
گفتگو
انتخاب جهانی دریاچه شهدای خلیج فارس پاسخی به هجمه های داخلی بود

انتخاب دریاچه شهدای خلیج فارس و تقدیر از آن به عنوان یکی از 20 پروژه برتر دنیا که در کمتر از یک ماه ...